Algemene Voorwaarden

de Duitse firma Edelmetallhandelsgesellschaft GmbH op het platform www.Goudbode.nl (hierna: "Goudbode")

§ 1 Toepassingsgebied

1. Goudbode beoefent het online platform www.Goudbode.nl. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u als verkoper (hierna te noemen "klant") en Goudbode voor zover zij niet zijn veranderd door schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet uitdrukkelijk overeengekomen zijn. Alleen deze Algemene Voorwaarden gelden. Tegen-bevestigingen van contractpartners met inachtneming van de geldigheid van de bepalingen en voorwaarden worden afgewezen.

2. De klant wordt bij registratie alsook bij elke ver- en aankoop herinnerd aan deze Algemene Voorwaarden en erkent daardoor de geldigheid in de huidige versie. Dit is nodig omdat het juridische kader voor online platforms voortdurend evolueren en veranderen. Met de verwijzing tot deze Algemene Voorwaarden, als onderdeel van een correspondentie, worden alleen die nieuwe clausules deel van het contract m.b.t. de koopovereenkomst.

§ 2 Registratie als gebruiker / Voorwaarden

1.Registratie bij Goudbode is gratis. Aanspraak op toelating tot het Goudbode-platform bestaat niet. Recht op gebruikmaken op onbeperkte juridische capaciteit zijn inwoners van Nederland. Op verzoek van Goudbode kan de klant een kopie van zijn identiteitskaart toesturen. Om te registreren, vult u het elektronisch inschrijfformulier in en stuur het naar ons. De gegevens die nodig zijn voor de registratie worden volledig en naar waarheid ingevuld

2.Los van de akkoordverklaring van uw overeenkomst met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden is uw registratie met geen verplichtingen verbonden

3.Iedere klant kan zichzelf maar een keer registreren bij Goudbode en garandeert met de registratie dat hij/zij minimaal 18 jaar oud en volledig handelingsbekwaam is en zich nog niet eerder heeft geregistreerd.

4.De klant verklaard door het leveren van de goederen die hij/zij als enig eigenaar is van het aankoopobject of op zijn minst voldoende beschikkingsbevoegdheid bezit en niet illegaal is verkregen.

§ 3 Onderwerp van deze overeenkomst

1.Goudbode koopt alleen objecten die goud bevatten. Objecten die geen goud bevatten, alsook onderdelen of objecten met een verguld oppervlak worden op verzoek en voorafgaande kostenvergoeding door de klant teruggegeven. De kosten van het terugzending is EUR 10,00 en zijn te betalen door de klant. Voor meer informatie over het retourneren van producten aan de klant bevat § 5, lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.

2.Het contract tussen de klant en Goudbode hat alleen heeft de verkoop van goud in welke vorm dan ook naar het object. De klant wordt geadviseerd om vóór verzending de onderdelen te verwijderen (zoals stenen, edelstenen, andere toepassingen). Goudbode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en verlies van onderdelen en objecten.

3.Wenst de de klant de edelstenen etc.(deze worden niet geëvalueerd) die verwijderd zijn van object terug te ontvangen, die niet kan contract, dan kan hij/zij dit meedelen aan Goudbode. In het geval van terugzending dient de klant een vergoeding van EUR 10,00 bij te voegen.

§ 4 Gegevensbescherming

Goudbode gebruikt de persoonlijke gegevens die u (naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, faxnummer, bankrekening) in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer details zijn te vinden in Privacy Policy

§ 5 Verzenden van goud / Taxatie / retourzendingen

1.Goudbode verstuurd op verzoek van de klant een"GoldPack" wat betekent dat de klant zijn goederen kosteloos naar Goudbode kan versturen. Een toezending andere aard is uitgesloten.

2.Het GoldPack is in overeenstemming met de bepalingen gebruiken. Het GoldPack is verzekerd tot een bedrag van EUR 500,00. Indien de objecten een hogere waarde hebben, dienen deze te worden verdeeld in meerdere GoldPacks. Het is niet raadzaam om de waarde van EUR 500,- te overschrijden. Goudbode behoudt zich het recht, GoldPacks die geopend, beschadigd o.i.d. zijn, deze ongeopend te retourneren aan de klant. Dergelijke leveringen worden zonder enige aansprakelijkheid geretourneerd.

3.Door toezending van het aankoopobject gaat u ermee akkoord dat Goudbode de objecten d.m.v. een beoordeling de waarde bepaald. De prijs wordt uitsluitend bepaald door het gewicht en de karaatwaarde van de objecten en de huidige grondstofprijzen. De klant is bekend dat, d.m.v. de waardebepaling en de analyse, de ingediende objecten onherstelbaar kunnen worden beschadigd en ook niet meer gerepareerd kunnen worden

4.Onderdelen die niet het voorwerp van de overeenkomst zijn (zoals stenen, edelstenen en andere toepassingen), evenals objecten die geen goud bevatten of die alleen verguld met gouden oppervlak bevatten, dienen op verzoek van de klant te worden geretourneerd. De kosten van het terugzenden bedraagt EUR 10,00 en zijn te betalen door de klant. De kosten bestaan uit verpakkings-en administratiekosten. De verstrekking van deze paragraaf zijn eveneens van toepassing in het geval dat een door de klant ingestuurde GoldPack zowel objecten van echt goud en vergulden gouden voorwerpen bevat.

§ 6 Prijsaanbieding / aanvaarding van het bod

1.Na een geslaagde taxatie maakt Goudbode afhankelijk van de gewenste wijze van betaling met een cheque per post of overschrijving naar een door de klant aangewezen bankrekening over. Het bedrag wordt vermeld als bruto bedrag inclusief BTW. Eventuele kosten voor het verzilveren van een cheque draagt de klant.

2.De overdracht van de cheque per post alsook de overschrijving naar en door de klant aangewezen bankrekening toont een door Goudbode aan. De klant aanvaardt het bod d.m.v. het verzilveren van de cheque bij de bank of door bevestiging per telefoon, fax of e-mail aan Goudbode. De klant wordt in de bijgevoegde brief uitdrukkelijk er op gewezen dat hij binnen 10 dagen het recht heeft zich terug te trekken uit het contract. De kennisgeving van opzegging kan worden gedaan per telefoon, brief, fax of e-mail. Deze herroepingsrecht gaat in op de dag na levering van de cheque via de post of de volgende dag van de boekingsdatum op uw bankrekening. In het geval van een annulering heeft de klant 7 dagen na mededeling herroeping de tijd de betaling naar de rekening van Goudbode terug te boeken of de cheque te retourneren.

3.In het geval van een annulering stuurt Goudbode de objecten binnen 30 dagen aan de klant terug.

4.Een zending van objecten door een onderneming is separaat aan te duiden. Na acceptatie van het aanbod is een een correcte factuur aan Goudbode te sturen.

5.Voor de verkoop van edelmetaal aan Goudbode is een persoonlijke identificatie wettelijk verplicht. Bij postzendingen geschiedt de identificatie van personen automatisch door het feit dat het bedrag wordt betaald met een cheque of worden overgedragen aan gepersonifieerd bankrekening.. Het uitbetalen van contant geld is uitgesloten.

§ 7 Retourzendingen

1.In het geval van terugzending aan de klant, is het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering gaat naar de klant zodra de objecten aan het verzendbedrijf is overhandigd, jedoch uiterlijk bij het verlaten van het Goudbode-bureau.

2.De klant is verplicht de terugzending binnen een periode van twee weken na ontvangst te controleren op volledigheid met name wat betreft gebreken, gewicht en/of aantal, evenals op beschadiging van de verpakking. Klachten dienen te worden gemeld per e-mail aan info@Goudbode.nl binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het geretourneerde artikel. Na het verstrijken van de datum, geldt de terugzending geaccepteerd.

§ 8 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De garantie is afhankelijk van de wettelijke bepalingen

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid

1.Een aansprakelijkheid voor de nalatig plichtsverzuim is uitgesloten, voor zover deze niet contractuele verplichtingen, schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid, of garanties of wettelijke product-aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor onze agenten. De klant is bekend dat in het kader van de waardering de ingediende objecten in geheel of gedeeltelijk kan leiden tot onherstelbare schade. De klant kan in dit verband geen vordering tot schadevergoeding eisen

2.De datacommunicatie via het internet kan i.v.m. de huidige stand van de techniek niet foutloos en / of te allen tijde beschikbaar gegarandeerd worden. We zijn niet aansprakelijk voor deze niet-continue en/of ononderbroken beschikbaarheid van onze online-systeeml.

§ 10 Slotbepalingen

1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. Dwingende bepalingen van de staat van uw gebruikelijk woonplaats blijven onaangetast.

2.Tenzij u geen algemene bevoegdheid in het land of na de totstandkoming van het contract uw woning/verblijf in het buitenland verplaatsen of of uw verblijf op het moment niet bekend is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen het kantoor van ons bedrijf in 65843 Sulzbach / Taunus.

3.Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of delen hiervan geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige inkoopvoorwaarden.

Consumenten-informatie

Hieronder vindt u juridische informatie over uw rechten op grond van de bepalingen van de contracten in de elektronische handel:

1.De koopovereenkomst wordt gesloten met de Edelmetallhandelsgesellschaft mbH, Schlagmühle 1, 36396 Hintersteinau; , vertegenwoordigd door zijn algemeen directeur Friedrich Meding. Het contract vloeit voort uit de beschrijvingen op onze website in samenwerking met onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze beiden afdrukken, of bij ons bestellen.

2.Die voor deze contract beschikbare taal op deze website is uitsluitend Nederlands.

3.Alle prijzen voor het aankoopobject zijn inclusief BTW.

4.Voor de afhandeling van het contract tussen u en ons worden noodzakelijke gegevens opgeslagen en zijn hier voor u te allen tijde toegankelijk. In dit verband verwijzen we naar de regeling van de bescherming van gegevens in onze Algemene Voorwaarden.

5.Aan specifieke en niet hierboven vermelde gedragscodes zijn wij niet onderworpen.

Bestel een gefrankeerde envelop: gratis en zonder verplichting

Gemiddelde
uitbetaling:
€ 282,42

Tevredene klanten:

Geachte Goudbode-team, hartelijk dank voor de snelle verwerking van mijn zending. Op 19/11/2010 heb ik u enkele goudstukken toegestuurd en op 29.11.2010 was het bedrag EURO 227,42 al op mijn bankrekening bijgeschreven . Zo eerlijk en eenvoudig is het om goud naar geld om te zetten.
Ik ben zeer enthousiast! HEEL ERG BEDANKT! TOPP SERVICE, zonder problemen! Zal u zeker bij anderen aanbevelen.
Ga zo door en het hele team VROLIJK KERSTMIS EN EEN GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR EN VOOR 2011 HEEL VEEL SUCCES!
Elfriede B. van P.

Hallo leuk team uit de Gold koerier ... heel hartelijk dank voor de snelle verwerking. Het bedrag is punctueel overgemaakt. Zal u zeker bij anderen aanbevelen. Met vriendelijke groeten.
Caroline G. van L.

Dames en heren, ik dank u voor de eenvoudige afwerking. Met vriendelijke groet.
Richard. Van M. K.

Beste Goudbode Team, ik ben blij hoe alles snel en professioneel is afgewerkt. Heb u meteen aan mijn vriendin aanbevolen, zij heeft uw Goldpack al ontvangen.
Manuela S. van F.

Super - 295 € - nooit gedacht dat mijn oud goud zo veel waard was. Het geld was snel binnen! Heel erg bedankt!
Tina R. van F.

Welnu, wat kan ik zeggen: uw Goudbode-team is echt betrouwbaar en snel! Hartelijk dank voor de betaling van 178,14 EUR!
Henry B. van D.

Hartelijk dank voor de snelle en goede uitvoering. Het is goed om te weten wie te contacteren wanneer men zijn goud naar geld om wil zetten.
Erwin G. van B.

Dames en heren! Ik wil u bedanken voor het snelle overmaken van het geld. Eindelijk een bedrijf dat is eenvoudig en professioneel.
Rudolf W. van A.

Super, met het geld van de sieraden, die ik nooit echt mooi vond, kon ik eindelijk kopen wat ik altijd had gewenst, maar ik nooit veroorloven.
Gabriele. V. in R.

Nu krijg je zelfs geld als men thuis eindelijk opruimt! Dank je wel..
Jenny G. van L.

Beste goud Team, eerst was ik zeer kritisch om mijn goud naar een internetbedrijf te sturen. Des te meer ben ik blij verrast dat alles zo is verlopen zoals u mij hebt beloofd. Een cheque van 256,24 EUR heb ik al verzilverd. Dank je wel!
Verena N. van D.

Dames en heren, ik dank u voor de cheque die ik meteen ga inwisselen. U behandeld uw klanten is zeer attent en uw service is snel en ongecompliceerd. Daardoor voel ik mij, als klant, dat ik eerlijk behandeld ben.
Esther P. van G.

Dank u – de cheque is aangekomen. Snel en correct.
Ilse van R. O.

Dames en heren, ik dank u voor de snelle afhandeling van mijn zending. Ik heb me zeer verheugd over de uitbetaling van € 315,34.
Maria S. uit O.

Geachte Goudbode Team. Hartelijk dank voor de snelle betaling.
Rainer W. van F.

Ook de tweede zending werd snel verwerkt. Service en betaling zijn top.
Mark H. van N.